3. Како спречити опасне климатске промене?

Већ је познато да се концентрација гасова са ефектом стаклене баште у атмосфери врло брзо повећава последњих година (Сл.3.1.1). Природни садржај угљен-диоксида у атмосфери варирао је у последњих неколико стотина хиљада година (што укључује периоде отопљаваља између ледених доба и периоде хлађења у току ледених доба) између 180 и 300 честица СО2 на милион других честица. У 2013. ниво СО2 у атмосфери је први пут током најмање 800.000 година премашио 400 делова на милион (ppm).

Годишњи просек посматран у опсерваторији Мауна Лоа у 2019. години био је 411,5 ppm. Информације о концентрацији CO2 се ажурирају сваког дана. Сваке године се постижу нови рекорди, које можете пратити на www.co2.earth

Сл.3.1.1. Раст концентрацијe угљен диоксида у атмосфери од 1960. Лева координатна оса, уместо текста на енглеском ставити: Концентрација CO2 (ppm) Доња координата: Године

Нивои угљен-диоксида у атмосфери повећавају се и Сви становници планете доприносе тренутним климатским променама, испуштањем гасова са ефектом стаклене баште у атмосферу, из године у годину. Крајњи смо корисници добара и услуга, за чију производњу је потребна енергија, која долази углавном из необновљивих фосилних горива (нафта, угаљ и природни гас). Производња робe и услуга чини 75% свих емисија гасова са ефектом стаклене баште повезаних са људским активностима.

Како човечанство може смањити концентрацију гасова са ефектом стаклене баште у атмосфери? Постоји неколико главних начина да се то постигне.

Први начин је прелазак на обновљиве изворе енергије. Ако упоредимо различите врсте фосилних горива, најмањи негативан утицај на животну средину има природни гас.

Могуће је произвести енергију и без коришћења фосилних горива. Људи су од давнина користили зрачење Сунца, снагу ветра и текуће воде као и биомасу. Све су то обновљиви извори енергије. Савремене технологије омогућавају њихову ширу употребу.

Други начин смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште је смањење потрошње енергије, проналаском машина са економичнијом потрошњом енергије и променом сопствених навика.

Трећи начин је да садимо биљке које ће нам помоћи. Биљке апсорбују угљендиоксид, тако да смањењем крчења шума и садњом нових стабала можемо да смањимо количину гасова са ефектом стаклене баште у атмосфери.