Правила Климатског квиза

Климатски квиз је игра која се лако игра. Садржи 100 картица са питањима о климатским променама. Питања у овом квизу усаглашена су са текстом Приручника Климатског пакета. Ученицима се дајеу могућност да на забаван и лак начин науче о климатским променама. На свакој картици се налази по једно питање са четири предложена одговора, од којих је само један тачан. Играч добија поен за сваки тачан одговор. Победник је играч који сакупи највише поена. Питања у Климатском квизу подељена су у три групе, што одговара поглављима Приручника:

1. Проблем климатских промена

2. Утицаји климатских промена на животну средину и људе

3. Како можемо спречити опасне климатске промене?

Тачан одговор на свако од сто питања налази се на посебној картици која носи назив “Одговори”.