• Климатски пакет и образовање

    Климатски образовни пакет је интерактивна интернет платформа за све који желе да сазнају више о климатским променама и њиховим утицајима на живи свет на Земљи.

Учите из Климатског пакета

Климатски пакет (чији су делови и овај Водич и Приручник) је мултимедијални образовни материјал намењен ученицима основних и средњих школа, наставницима и осталим стручњацима у образовању.

Вести из Климатског пакета