Кратак резиме:  Климатски образовни пакет (чији је део и овај Приручник) је мултимедијални образовни материјал намењен ученицима основних и средњих школа, наставницима  и осталим стручњацима у образовању. Овај комплет је 2015. године развио Програм Уједињених нација за развој уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину и Владе Руске Федерације. Од тада се Климатски пакет прилагођавао и развијао у различитим државама и 2020. године прва верзија на српском језику је  припремљена  у оквиру UNDP иницијативе “Обећање за климу” и пројекта „Припрема извештаја Р. Србије према UNFCCC” који реализује Министарство заштите животне средине Републике Србије, уз техничку подршку Програма УН за развој и финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину.

О пројекту Климатски пакет  

Уједињене нације препознају климатске промене као једно од најзначајнијих глобалних питања данашњице. Проблем је глобалан зато што се утицаји климатских промена осећају у свим земљама и регионима света и зато што свако од нас, у различитом степену, сноси део одговорности за те промене које се дешавају на нашој планети. Ми смо крајњи потрошачи добара и услуга за чију производњу су потребни ресурси и енергија, као што су тренутно фосилна горива (угаљ,  нафта и земни гас). Производња и потрошња фосилних горива изазивају повећање угљеничког отисака који остављамо на планети Земљи и утичу на појачану емисију гасова са ефектом стаклене баште у атмосфери, што доводи до глобалног загревања. 

Да бисмо смањили свој утицај на животну средину, а нарочито угљенични отисак, потребна су нам релевантна знања о климатским променама и благовремена и адекватна едукација. Важно је да се знања о животној средини и климатским променама стичу од раног детињства, тако да, до времена када заврши школу, свако разуме колико је важно да се на правилан начин води рачуна о природном окружењу и ресурсима.   

С тим циљем на уму, Програм Уједињених нација за развој (UNDP), уз подршку Глобалног фонда за животну средину  (GEF), Владе Руске Федерације и компаније Кока-кола, развио је за ученике, наставнике  и остале стручњаке у образовању Климатски пакет – Интерактивни мултимедијални образовни алат о климатским променама. 

Климатски пакетприлагођен за коришћење у Републици Србији, састоји се од: 

 • Илустрованог Приручника за ученике, са разноврсним едукативним материјалима, питањима и задацима за појединце и групе, као и са смерницама за наставнике, а у вези употребе комплета алатки на часовима за ученике различитог узраста;
 • Водича за примену климатског пакета за наставнике и остале стручњаке у образовању, који је специфичан за Републику Србију и  који чини целину са Приручником; 
 • Климатског квиза – комплета картица за игру; 
 • Зидне мапе која илуструје могуће утицаје климатских промена на природу и човека у разним деловима света, до краја 21. века; 
 • Постера са препорукама о томе како да смањимо свој угљенични отисак; 
 • Диска са свим образовним материјалима комплета Климатски пакет.

Главни циљ Климатског пакета јесте да обезбеди ученицима важне информације о глобалним климатским променама на занимљив, привлачан и забаван начин, а наставницима и осталим стручњацима у образовању даје препоруке како да користе Климатски пакет у оквиру школског плана и програма, али и у оквиру ваншколских активности.

Велики тим аутора радио је на Климатском пакету, укључујући водеће експерте у области климатологије, географије, биологије и економије, као и професионалне писце књига за децу. Искусни наставници дали су непроцењив допринос пројекту помажући у развоју смерница за наставнике и остале стручњаке у образовању који ће користити Климатски пакет у учионици.

Значајна је чињеница да је Климатски пакет осмишљен специфично за ученике школског узраста. Приручник личи на илустровану енциклопедију о клими и на забаван начин описује важна и понекад тешка питања.

Читаоци уче о томе како се клима на Земљи мењала од најранијих геолошких доба, по чему се разликују данашње климатске промене од некадашњих, како те промене утичу на природу и човека, да ли можемо да им се прилагодимо, како да смањимо последице глобалног загревања и шта се већ чини у различитим регионима света по том питању. У засебном одељку Климатског пакета  читаоцу се препоручује како да смањи лични угљенични отисак.

Приручник и остали материјали у оквиру Климатског пакета осмишљени су на начин који допушта младим читаоцима да их користе независно. Неке теме намењене су млађој деци, а друге – ученицима основних и средњих школа. Неки читаоци сматраће да је Климатски пакет занимљив образовни материјал, док ће друге привући специфичне чињенице, илустрације или идеје за експерименте, које побуђују радозналост и учење путем открића. Свако ће у Климатском пакету пронаћи нешто ново и занимљиво што ће му помоћи да разуме колико су важне личне, свакодневне активности у циљу ублажавања глобалних климатских промена.

Захваљујући успеху пилотске фазе Климатског пакета, уважавању од стране експерата за климатске промене, наставника и школске деце, настала је амбиција да се од Климатског пакета начини прави међународни образовни алат који ће ујединити све појединце из различитих земаља у борби против климатских промена.

До 2017. године UNDP је пројекат Климатски пакет реализовао у осам земаља источне Европе, Кавказа и централне Азије, са амбицијом да се обезбеди даља репликација. Дигиталне верзије Климатског пакета доступне су на енглеском и руском језику на интернет страници www.climate-box.com и на мобилним апликацијама. До сада је Климатски пакет преведен на неколико језика и доступан је и на UNDP интернет страници.

Србија се прикључила програму 2020. годинe. Ово је прилагођена верзија комплета Климатског пакета на српском језику, која се односи на локалне услове и релевантне информације карактеристичне за наше просторе.

Лого издања Климатски пакет на српском језику употпуњен је илустрацијом орла. Орао је један од националних симбола Републике Србијe. Налази се на заставама и грбовима средњовековних српских владара.
Популације различитих врста ових птица грабљивица у Србији су угрожене, услед  губитка станишта, загађења и услед тровања, постављањем отровних мамаца у природи, због чега долази до смањења њихове бројности.
Активностима организација цивилног друштва које се баве заштитом природе и биодиверзитета, популације орлова се у Србији полако обнављају.

Намера је да се скрене пажња јавности и доносилаца одлука да различите врсте биљака, животиња, гљива, поред човека све више постају угрожене климатским променама, али и како би се предузеле одговарајуће и дугорочне мере за очување биодиверзитета Србије. 

 Надамо се да ће Климатски пакет бити користан извор информација о климатским променама за децу школског узраста и да ће побудити њихову радозналост, као и да ће им помоћи да науче како да заштите свет природе и одговоре на изазове које носе климатске промене. 

 Поред тога, Климатски пакет као међународни образовни пакет о климатским променама нуди разноврстан низ активности за своје кориснике, укључујући: 

 • обуку наставника иосталих стручњака у образовању,
 • радионице за размену искустава и идеја,
 • сарадњу са министарствима и заводима за образовање, као и научним институцијама,
 • методолошку подршку наставницима током коришћења приручника,
 • конкурсе за учешће младих у климатским пројектима,
 • међународне конференције за специјалисте у области образовања,
 • праћење и процену утицаја програма.

Орао у Климатском пакету симболизује угроженост биодиверзитета, а између осталог и због климатских промена. 

Сазнајте више о програму на: Climate box | UNDP in Europe and Central Asia i www.klimatskepromene.rs
Пројекат директно доприноси одрживом развоју.

Предговор за Климатски пакет 

2030., 2050., 2100. – то су године које се најчешће помињу када разговарамо о климатским променама за које је одговоран човек, утицајима промена као и потребама да се прилагодимо на њих у блиској будућности. За већину људи то се чини далеким, али не и вама, јер ће те године на временској оси бити важне за вас и нове генерације. Можда се питате: Шта ћу радити 2030? Где ћу живети 2050? Како ће моја деца наћи срећан живот 2100. године? Та питања су фундаментална за данашње ученике, од школских дана до универзитета. 

Наша генерација навикла је да одговоре на та питања везана за будућност тражи тако што посматра себе, стиче најбоље образовање, ради напорно и што је креативна и инвентивна. Међутим, климатске промене које изазива човек измениће не само животне услове на Земљи  која је наш једини дом, већ ће све више утицати на наш живот, добробит наших породица, добробит наших суседа и свих људи широм света. Климатске промене ће постати фактор који у највећој мери одређује наше услове живота. 

Због тога Климатски пакет стиже благовремено. Треба да знамо шта одређује нашу будућност, треба да разумемо како наше данашње одлуке утичу не само на нас, на нашем властитом животном хоризонту, већ и како ће оне вишеструко утицати на нашу децу и унуке. Научна сазнања о утицају човека на Земљу, на њену климу и све њене ресурсе морају се преносити деци у најранијој фази образовања. Осетљивост на та питања мора се неговати од најранијег узраста. Образовање има многобројне облике. Климатски пакет нуди свеж и динамичан улаз у ту сложену тему. Ако се најновији научни резултати обогате једноставним графичким цртежима, цртаним филмовима и причама, ученици ће моћи да лако усвоје та сазнања кроз вишеструке канале. Задаци у Климатском пакету помажу да се додатно провери и вреднује знање на различите начине. 

Глобализација је донела много користи, али ми смо још неодговарајуће спремни за живот, рад и функционисање у глобализованом свету. Наш мозак је миленијумима “трениран” да реагује на промене и да се прилагођава променама које се дешавају у нашем непосредном окружењу. То је одувек било од суштинског значаја за наш опстанак. Очито је да наши лични сензори не досежу даље од онога што видимо и чујемо. Међутим, наше свакодневне активности од добијања енергије из фосилних горива, потрошње природних ресурса, сече шума и многих других, имају глобалне последице које прете опстанку живота на Земљи. 

Нашем појасу за преживљавање“ потребна је стална надоградња. Та надградња долази од науке која нам омогућава да разумемо промену климе и да схватимо да ће будућност зависити од наших данашњих избора. Дакле, само од нашег избора зависи да ли ћемо живети у свету који је другачији од данашњег, с топлијом климом, и колико ћемо бити у стању да се прилагодимо и да конфорно живимо у њему. Или ћемо, као последицу неконтролисаних климатских промена, доживети драстично другачији свет, много топлији од било чега са чим људи и екосистеми могу да се изборе, са нивоом мора вишим за најмање 1 метар, са огромним пространствима потопљеног приобалног земљишта неприкладним за живот, са изгубљеним глечерима и животном средином на Арктику неповратно измењеном, екстремним временским непогодама које наносе штету људима, као и са деградираним екосистемима који се више не могу користити. Предвиђа се да ће тај други свет резултирати из „уобичајеног пословања“, што је сасвим неприкладан и варљив израз, јер он безазлено наводи на помисао да ће 2050. или 2100. године пословање које ми данас познајемо и даље тећи „уобичајено“. Упућен грађанин зна већ данас да то неће бити тако но овом сценарију. 

Преносећи сазнања о тим последицама које су претња по живот, посредством науке и подучавања, повећавајући сензитивност и свест посредством образовног материјала као што је Климатски пакет, доступног на свим нивоима наставе, надам се да припремамо наредну генерацију на то да не губи тако много времена као што смо ми изгубили и да доноси праве одлуке. 

Томас Стокер 

Копредседавајући Радне групе Међународног  

панела о климатским променема од 2008. до 2015. 

Професор физике 

Универзитет у Берну, Швајцарска 

Аутори: 
Михајлов проф. др Анђелка, руководилац експертског тима / водећи експерт за климатске промене (Поглавље 1)
Наглић Лука, водећи експерт, стручњак за чисту енергију – MSc инжењер машинства (Поглавље 3)
Покимица Небојша, водећи експерт, стручњак за заштиту животне средине – магистар хемијских наука (Поглавље 2) 

Дизајнер:
Јовановић Миша, MA, водећи експерт и визуелни уредник (дизајн и илустрације, припрема за штампу)

Уз допринос: 

Банић др Милена, стручњак за заштиту животне средине и образовање (потпоглавље 2.9 и 2.10)Гордић Тијана, специјалиста за образовање, наставник биологије, Основна школа „Дринка Павловић“, Београд (потпоглавље 2.2)Дрндарски Марина,водећи експерт, педагошки саветник- наставник биологије, методичар и тренер, Основна школа „Дринка Павловић“, Београд (потпоглавље 2.2)Лалић Маја, магистар, водитељ пројекта и експерт за климатске промене и кружну економију (потпоглавље 2.9 и 2.10)Пантелић Ксенија, MA, стручњак за графички дизајн (потпоглавље 2.9 и 2.10)Петровић Укај Јагода, наставник грађанског васпитања/географије, Геодетска техничка школа/Средња школа “Свети Сава”, Београд, за општи преглед и препоруке за прилагођавање Климатског пакета