Maskote(1)

О пројекту Климатски пакет 

Уједињене нације препознају климатске промене као једно од најзначајнијих глобалних питања данашњице. Проблем је глобалан зато што се утицаји климатских промена осећају у свим земљама и регионима света и зато што свако од нас, у различитом степену, сноси део одговорности за те промене које се дешавају на нашој планети. Ми смо крајњи потрошачи добара и услуга за чију производњу су потребни ресурси и енергија, као што су тренутно фосилна горива (угаљ,  нафта и земни гас). Производња и потрошња фосилних горива изазивају повећање угљеничког отисака који остављамо на планети Земљи и утичу на појачану емисију гасова са ефектом стаклене баште у атмосфери, што доводи до глобалног загревања. 

Да бисмо смањили свој утицај на животну средину, а нарочито угљенични отисак, потребна су нам релевантна знања о климатским променама и благовремена и адекватна едукација. Важно је да се знања о животној средини и климатским променама стичу од раног детињства, тако да, до времена када заврши школу, свако разуме колико је важно да се на правилан начин води рачуна о природном окружењу и ресурсима.   

С тим циљем на уму, Програм Уједињених нација за развој (UNDP), уз подршку Глобалног фонда за животну средину  (GEF), Владе Руске Федерације и компаније Кока-кола, развио је за ученике, наставнике  и остале стручњаке у образовању Климатски пакет – Интерактивни мултимедијални образовни алат о климатским променама. 

Климатски пакетприлагођен за коришћење у Републици Србији, састоји се од: 

 • Илустрованог Приручника за ученике, са разноврсним едукативним материјалима, питањима и задацима за појединце и групе, као и са смерницама за наставнике, а у вези употребе комплета алатки на часовима за ученике различитог узраста;
 • Водича за примену климатског пакета за наставнике и остале стручњаке у образовању, који је специфичан за Републику Србију и  који чини целину са Приручником; 
 • Климатског квиза – комплета картица за игру; 
 • Зидне мапе која илуструје могуће утицаје климатских промена на природу и човека у разним деловима света, до краја 21. века; 
 • Постера са препорукама о томе како да смањимо свој угљенични отисак; 
 • Диска са свим образовним материјалима комплета Климатски пакет.

Главни циљ Климатског пакета јесте да обезбеди ученицима важне информације о глобалним климатским променама на занимљив, привлачан и забаван начин, а наставницима и осталим стручњацима у образовању даје препоруке како да користе Климатски пакет у оквиру школског плана и програма, али и у оквиру ваншколских активности.

Велики тим аутора радио је на Климатском пакету, укључујући водеће експерте у области климатологије, географије, биологије и економије, као и професионалне писце књига за децу. Искусни наставници дали су непроцењив допринос пројекту помажући у развоју смерница за наставнике и остале стручњаке у образовању који ће користити Климатски пакет у учионици.

Значајна је чињеница да је Климатски пакет осмишљен специфично за ученике школског узраста. Приручник личи на илустровану енциклопедију о клими и на забаван начин описује важна и понекад тешка питања.

Читаоци уче о томе како се клима на Земљи мењала од најранијих геолошких доба, по чему се разликују данашње климатске промене од некадашњих, како те промене утичу на природу и човека, да ли можемо да им се прилагодимо, како да смањимо последице глобалног загревања и шта се већ чини у различитим регионима света по том питању. У засебном одељку Климатског пакета  читаоцу се препоручује како да смањи лични угљенични отисак.

Приручник и остали материјали у оквиру Климатског пакета осмишљени су на начин који допушта младим читаоцима да их користе независно. Неке теме намењене су млађој деци, а друге – ученицима основних и средњих школа. Неки читаоци сматраће да је Климатски пакет занимљив образовни материјал, док ће друге привући специфичне чињенице, илустрације или идеје за експерименте, које побуђују радозналост и учење путем открића. Свако ће у Климатском пакету пронаћи нешто ново и занимљиво што ће му помоћи да разуме колико су важне личне, свакодневне активности у циљу ублажавања глобалних климатских промена.

Захваљујући успеху пилотске фазе Климатског пакета, уважавању од стране експерата за климатске промене, наставника и школске деце, настала је амбиција да се од Климатског пакета начини прави међународни образовни алат који ће ујединити све појединце из различитих земаља у борби против климатских промена.

До 2017. године UNDP је пројекат Климатски пакет реализовао у осам земаља источне Европе, Кавказа и централне Азије, са амбицијом да се обезбеди даља репликација. Дигиталне верзије Климатског пакета доступне су на енглеском и руском језику на интернет страници www.climate-box.com и на мобилним апликацијама. До сада је Климатски пакет преведен на неколико језика и доступан је и на UNDP интернет страници.

Србија се прикључила програму 2020. годинe. Ово је прилагођена верзија комплета Климатског пакета на српском језику, која се односи на локалне услове и релевантне информације карактеристичне за наше просторе.

 Надамо се да ће Климатски пакет бити користан извор информација о климатским променама за децу школског узраста и да ће побудити њихову радозналост, као и да ће им помоћи да науче како да заштите свет природе и одговоре на изазове које носе климатске промене. 

 Поред тога, Климатски пакет као међународни образовни пакет о климатским променама нуди разноврстан низ активности за своје кориснике, укључујући: 

 • обуку наставника иосталих стручњака у образовању,
 • радионице за размену искустава и идеја,
 • сарадњу са министарствима и заводима за образовање, као и научним институцијама,
 • методолошку подршку наставницима током коришћења приручника,
 • конкурсе за учешће младих у климатским пројектима,
 • међународне конференције за специјалисте у области образовања,
 • праћење и процену утицаја програма.